اخـبــار روز شـاهـیـن بـوشـهـر
*********************************************

شاهین و شهرداری فیروز آباد به روایت دوربین افشین انصاری    اخبار روز شاهین بوشهر

 
ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرشاهین همچنان در مکان هفتم + جدول در ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرشاهین ضعیف تر از نیم فصل اول+ ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
شاهین یک گل خورد دو گل نخورد+ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرشاهین در بوشهر میزبان شهرداری فیروز آباد+ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرتساوی شاهین در دیداری دوستانه+ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرعماد نبی پور:با آمدن نفرات جدید تیم بالانسش بهتر شد.+ ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرستار زارع :موقعیت کم کردن فاصله را با این تساوی از دست دادیم.+ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهربازیاری: در نیم فصل دوم شاهین متفاوتی خواهیم دید./در نیم فصل دوم برای صعود می جنگیم.+ ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهربرق شیراز و شاهین بوشهر به روایت دوربین+ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***
اخبار روز شاهین بوشهرنامه اي به استاندار فوتبالي ،اين بار والي همدان+ ادامه مطلبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***
اخعليپور: سطح رقابتها بالا بود/ كادر فني جوانان شاهين بي نظير هستند/ ما عاشق شاهين هستيم.+ادامه مطلب

 

 ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط ***

ابزار رایگان وبلاگ